Wypożyczalnia została otworzona w 2018 roku korzystając ze wsparcia finansowego:

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu wypożyczalni rowerów elektrycznych do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną, w tym utworzenie miejsca pracy poprzez samozatrudnienie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Założenie działalności gospodarczej i utworzenie jednego miejsca pracy.